ثبت نام-ورود

اطلاعات خلاصه آمار معاملات بورس های ایران تا تاریخ1396/05/01

بورس انرژی ایران

روزها
1,026
داده ها
14,364

بورس اوراق بهادارتهران

روزها
2,074
داده ها
19,845

بورس کالای ایران

روزها
2,141
داده ها
102,840

فرابورس ایران

روزها
1,886
داده ها
45,042

سهامداران مرکز مالی