ثبت نام-ورود

اطلاعات خلاصه آمار معاملات بورس های ایران تا تاریخ1396/11/02

بورس انرژی ایران

روزها
1,026
داده ها
14,364

بورس اوراق بهادارتهران

روزها
2,187
داده ها
21,309

بورس کالای ایران

روزها
2,141
داده ها
102,840

فرابورس ایران

روزها
1,998
داده ها
47,997

سهامداران مرکز مالی