معرفی مرکز مالی ایران

مرکز مالی ایران سازمانی پیشرو است که با هدف توسعه آموزش در بازار سرمایه ایران، ایجاد شبکه‌ای از دانش و ارائه آموزش‌های پیشرفته و خدمات حرفه‌ای در بازارهای مالی با ترکیب سهامداری بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران، بورس کالای ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده و به یاری خداوند منان توفیق آن را داشته که با دریافت مجوزهای آموزشی مختلف از نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده بیمه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه نقش موثری را در این حوزه ایفا نماید. ماموریت مرکز ارائه خدمات حرفه ای به بازار های مالی به منظور توانمند سازی و ارتقاء کیفیت تصمیم سازی ذینفعان است. در همین راستا و با توجه به نیازمندی جامعه به دسترسی به داده های مالی برای اتخاذ تصمیم های بهینه، این مرکز راه اندازی پایگاه سری های زمانی تحقیقاتی ایران را در دستور کار خود قرار داد. در این پایگاه داده های مالی، معاملاتی و سایر داده های اقتصادی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان بازارهای مالی گردآوری و ارائه می شود.


aboutUs